Milieu en veiligheid

milieu, veiligheid en overlast beperken.

Alle voertuigen Euro5 en hoger.

ook wij hebben vrachtauto’s op LNG  (12% van ons wagenpark)

wij dragen ons steentje bij aan overlast beperken.

piek gecertificeerde laadkleppen/koelmotoren

en veiligheid

geschoold personeel

een constante controle over veiligheidsaspecten

een bhv-er en medewerkers die on-the-road meegaan met collega’s voor rijtrainingen en ook daarbij wordt gekeken naar anticiperen en communcatie in het verkeer.